ติดต่อเรา

For more information, please contact P.Ao Suthipong Ampha (Educator)

International College, Chiang Mai Rajabhat University on 7th floor, 90th Anniversary Building  

202 Chang Phuk Rd, A.Muang Chiang Mai 50300

Tel / Fax +6653 885 983   Email : inter@cmru.ac.th

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พี่โอ๋ สุทธิพงษ์ อำภา (นักวิชาการศึกษา)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 7 อาคาร 90 ปี

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ / โทรสาร 053-885983 Email : inter@cmru.ac.th

www.inter.cmru.ac.th

facebook.com/International.College.CMRU