ติดต่อเรา

For more information,

International College, Chiang Mai Rajabhat University on 7th floor, 90th Anniversary Building  

202 Chang Phuk Rd, A.Muang Chiang Mai 50300

Tel / Fax +6653 885 983   Email : inter@cmru.ac.th

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 7 อาคาร 90 ปี

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ / โทรสาร 053-885983 Email : inter@cmru.ac.th

www.inter.cmru.ac.th

facebook.com/International.College.CMRU

Line : @dekmai-ic

WeChat : ic_cmru (English) , b0812874100 (Chinese)