ภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม / Innovative Business Management Department

Jittikhun Niyomsiri

Head of Innovative Business Management Department

Janejira Arsarkij

Lecturer

Kanokwan Peerapongdecha

Lecturer

Suthamanee Thanaboonruang

Lecturer

Emanuele Guarnaccia

Lecturer

Lanliya Phraepanichawat

Lecturer

Phichaya Maneerat

Lecturer

Patarasri Inkhao

Lecturer

Waewwan La-ongsri

Lecturer

Waranya La-ongsri

Lecturer

Phillip Y. Freiberg

Lecturer