ภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม (Innovative Business Management Department)

Janejira Arsarkij (Aj.Jane)

Head of Innovative Business Management Department

Jittikhun Niyomsiri (Aj.JJ)

Lecturer

Kanokwan Peerapongdecha (Aj.Pang)

Lecturer

Suthamanee Thanaboonruang (Aj.Melon)

Lecturer

Lanliya Phraepanichawat (Aj.Nan)

Lecturer

Phichaya Maneerat (Aj.Noon)

Lecturer

Patarasri Inkhao (Aj.Tick)

Lecturer

Waewwan La-ongsri (Aj.Jum)

Lecturer

Waranya La-ongsri (Aj.Jub)

Lecturer

Phillip Y. Freiberg (Aj.Phill)

Lecturer

Pharsinee Luangvisethgul (Aj.Momay)

Lecturer