ภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ / Languages and Creative Communication Department

Kamonwan Sangseekaew

Head of Languages and Creative Communication Department

Poonrat Sangnoom

Lecturer

Tunyanusorn Suphasa

Lecturer

Phusatchi Kantabupha

Lecturer

Yaowarat Ruteerayuth

Lecturer

Nadta Sasithorn

Lecturer

Edgar C. Gordyn

Lecturer

Cristina M. Dan

Lecturer

Kittirat Pojtraitip

Lecturer

Thanutchaporn Sirirat

Lecturer

Patcharaporn Chaowanapoonpol

Lecturer

Pharsinee Luangvisethgul

Lecturer

Thanyalak Kumprom

Lecturer

Anusara Sirimongchol

Lecturer

Panupong Intawong

Lecturer

Chidthinut Khomphangchan

Lecturer

Chaiyapattarasurawong Wongla

Lecturer

Kaninnaworathan Chairob

Lecturer