ภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ (Languages and Creative Communication Department)

Thanyalak Kumprom (AJ.Ann)

Head of Languages and Creative Communication Department

Kamonwan Sangseekaew (Aj.May)

Lecturer

Tunyanusorn Suphasa (Aj.)

Lecturer

Phusatchi Kantabupha (Aj.Tum)

Lecturer

Yaowarat Ruteerayuth (Aj.Nok)

Lecturer

Nadta Sasithorn (Aj.Bo)

Lecturer

Kittirat Pojtraitip (Aj.Yong)

Lecturer

Patcharaporn Chaowanapoonpol (Aj.Pat)

Lecturer

Anusara Sirimongchol (Aj.Nui)

Lecturer

Panupong Intawong (Aj.Prom)

Lecturer

Chidthinut Khomphangchan (Aj.Tang)

Lecturer

Chaiyapattarasurawong Wongla (Aj.Bent)

Lecturer

Kaninnaworathan Chairob (Aj.Aof)

Lecturer

Qingya Li (Aj.Bua)

Lecturer

Weerawat Lertromyanant (Wee)

Lecturer

Mr.Asnawi (Nawi)

Lecturer

Mr.Xiuyu Luo (Luo)

Lecturer

Ms.Leah Herrera Palaypayon (Leah)

Lecturer