ภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์

กมลวัน สังสีแก้ว

Kamonwan Sangseekaew

หัวหน้าภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์

เยาวรัตน์ รุธีรยุทธ

Yaowarat Ruteerayuth

อาจารย์

ตุลยนุสรญ์ สุภาษา

Tunyanusorn Suphasa

อาจารย์

ณัฎฐา ศศิธร

Nadta Sasithorn

อาจารย์

นันทนา กะหมายสม

Nantana Kamaisom

อาจารย์

นางสาววัชราภรณ์ จูฑะรงค์

Watcharaporn Jutarong

อาจารย์

Christian Jensen

Christian Jensen

อาจารย์

กิตติรัตน์ พจน์ไตรทิพย์

Kittirat Pojtraitip

อาจารย์

ธนัชพร ศิริรัตน์

Thanutchaporn Sirirat

อาจารย์

Ms.Cristina Madalina

Cristina Madalina

อาจารย์

Mr.George Perry

George Perry

อาจารย์

Mr.Edgar Christopher

Edgar Christopher

อาจารย์

Ms.Qi Xuehong

Qi Xuehong

อาจารย์