บุคลากรสายสนับสนุน (Supporting Staff)

Pattaraphon Suwannapool (P'Nook)

Finance and Accounting Analyst

Tanangkorn Tanyakornpisit (P'A)

International College Educator

Sasipha Mahadilok (P'Kwan)

Administrative Officer

Phimonphun Somboonchai (P'Aum)

Supply Analyst

Suthipong Ampha (P'Ao)

International College Educator

Khachapon Thonglert (P'GENT)

Computer Technical Officer

Pattarapong Ruenkamma (P'Tem)

Technical Officer

Thanyalak Kandee (P'Pear)

Administrative Officer

Kittipat Chaoprom (Fam)

Administrative Officer