ผลงานที่ผ่านมา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดพานไหว้ครู ปี 2554

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดพานไหว้ครู ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในพิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2554
 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดเดือน มหาวิทยาลัย

 นาย บุณยสิทธิ์ เงาศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 1  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศวิทยาลัยนานาชาติ คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเดือน ในการประกวดดาวเดือนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2554
 

 

 

วิทยาลัยนานาชาติคว้า 6 รางวัล ในการประกวด CMRU Mr. and Miss Star Challenge 2011

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติสามารถความรางวัลในการประกวด  CMRU Mr. and Miss Star Challenge 2011 เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ. หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังนี้

 

1)         นาย บุณยสิทธิ์ เงาศรี (M8) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ

ได้รับรางวัลชนะเลิศฝ่ายชาย

2)         นาย บัณฑิต ไชยะราช (M7) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายชาย และ รางวัล  Choco’ Star

3)         นางสาว Cheng Chen ( F9 ) ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ฝ่ายหญิง และ รางวัล 12 Plus Miracles Girl

4)         นาย พงศกร อนันต์รัตนวิมล ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ

ได้รับรางวัล Rising Star boy by Catwalk Modelling.
 

 

 

 

นางสาว รัตนา โชคดวงดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดบทความระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันอาเซียน (Asean Day)

            รับรางวัลรองชนะเลิศ  การประกวดบทความระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันอาเซียน (Asean Day) ในหัวข้อ  จากนักศึกษาสู่บัณฑิตสู่การทำงานในประชาคมอาเซียน

      คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554  ในงาน Chiang Mai University International Dat  ครั้งที่ 5 ประชาคมอาเซียน " อะไร : ทำไม : อย่างไร : สำคัญตรงไหน"