คำสั่งมหาวิทยาลัย

SELECT * FROM photos WHERE id_ref='42' ;
Table 'inter_new.photos' doesn't exist

คำสั่งเลขที่

เรื่อง

สั่ง ณ วันที่