ประกาศด่วนเรื่องเงินกู้ กยศ ของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ

Date Post : 29/04/2558
Views : 955

ประกาศด่วนเรื่องเงินกู้ กยศ ของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 
ขอให้นักศึกษาที่กู้ กยศ ทุกคนทุกชั้นปี ให้เข้าไปกรอกยืนยันค่าเทอมในระบบ e-studentloan ของตนเองโดยให้กรอกค่าเทอมดังนี
รหัส 56 ภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ 17,500 บาท จีนธุรกิจ 20,500 บาท
รหัส 55 ภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ 17,000 บาท จีนธุรกิจ 20,000 บาท
รหัส 54 ภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ 17,000 บาท
รหัส 53 ภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ 17,000 บาท
ส่วนช่องเลขที่ใบเสร็จ ให้นำรหัสนักศึกษาเข้าไปกรอกแทนได้เลย
ช่องวันที่ ให้ใส่ตามวันที่ตนเองกรอก
ขอให้ดำเนินการโดยด่วน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เท่านั้น หากพ้นกำหนดระบบปิด นักศึกษาจะไม่สามารถกู้ได้


แสดงความคิดเห็น