วิทยาลัยนานาชาติ ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินการสอนอาจารย์ประจำ เทอม 1/2556

Date Post : 23/04/2558
Views : 480

วิทยาลัยนานาชาติ ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินการสอนอาจารย์ประจำ เทอม 1/2556 โดยสามารถประเมินการสอนได้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม - 15 ธันวาคม 2556 สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ประเมิน จะไม่สามารถดูผลการเรียนได้ !!

 http://www.academic.cmru.ac.th/evaluate_adviser_ic/_site/admin.php


แสดงความคิดเห็น