การแข่นขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ณ สถาบันขงจื้อ ม. บูรพา

Date Post : 23/04/2558
Views : 1188

การแข่นขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ณ สถาบันขงจื้อ ม. บูรพา  ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้ง 2 คนได้รับรางวัล ดังนี้

1. นางสาว จาไอ แซ่หลี่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
2. นายเดชาวัต สุกันยา รางวัลชมเชย 

ขอ แสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความสามารถด้านวัฒนธรรมจีน ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ “汉语情:中国梦” (รักภาษาจีน:ฝันของประเทศจีน) ณ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556

                โดยการแข่งขั้นแบ่ง เป็น 3 รอบ คือ

รอบแรก เป็นการพูดในหัวข้อบังคับ  “汉语情:中国梦” (รักภาษาจีน:ฝันของประเทศจีน)

รอบที่ 2   เป็นการพูดฉับพลัน ตามหัวข้อที่จับฉลากได้
                - นายเดชาวัตร สุกันยา ได้หัวข้อ “我学习中文的感受” (ฉันสัมผัสได้จากการเรียนภาษาจีน)
                - น.ส. จาไอ แซ่หลี่  ได้หัวข้อ “我最喜欢的中国节日”(เทศกาลของจีนที่ฉันชอบที่สุด)

รอบที่ 3   แสดงความสามารถทางวัฒนธรรมจีน

                - นายเดชาวัตร สุกันยา ขับบทกลอน “关山月” (กวนซานเย้)
                - น.ส. จาไอ แซ่หลี่  ขับร้องเพลง “水调歌头”(ซุ่ยเตี้ยวเกอโถว)

 ในการแข่งขันครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 7 มหาวิทยาลัย

ผลปรากฎว่า ตัวแทนนักศึกษา เราได้รับรางวัล 2 รางวัล ดังนี้

                รางวัลชนะเลิศ       ได้แก่ นางสาวจาไอ แซ่หลี่  นักศึกษาชั้นปีที่ 2
                รางวัลชมเชย         ได้แก่ นายเดชาวัต สุกันยา นักศึกษาชั้นปีที่ 1

                นับว่าเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักศึกษาสาขาภาษาจีนธุรกิจ ของวิทยาลัยนานาชาติ ม. ราชภัฏเชียงใหม่ ออกสู่สายตาผู้คนในระดับประเทศ เป็นครั้งที่ 2 หลังจากปีที่แล้วที่ ตัวแทนนักศึกษาของเราได้รับ 2 รางวัลชมเชยกลับมา
                จึงขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 2 คนที่ได้รับรางวัลกลับมา และขอขอบคุณที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มา ณ โอกาสนี้ 

 

 

มอบรางวัล1 การแข่นขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ณ สถาบันขงจื้อ ม. บูรพา

 

รอบพูดฉับพลัน การแข่นขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ณ สถาบันขงจื้อ ม. บูรพา

 

รอบความสามารถพิเศษ การแข่นขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ณ สถาบันขงจื้อ ม. บูรพา

รอบหัวข้อบังคับ รอบความสามารถพิเศษ การแข่นขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ณ สถาบันขงจื้อ ม. บูรพา

รูปหมู่ การแข่นขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ณ สถาบันขงจื้อ ม. บูรพา


File Attached :

แสดงความคิดเห็น