การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 6/2559

Date Post : 17/10/2559
Views : 225

การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 6/2559

ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559

ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล

ณ เอื้องสายม่านพระอินทร์

อาคารเทพพระรัตนราชสุดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น