การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 7/2559

Date Post : 6/12/2559
Views : 228

การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 7/2559

ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559

ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล

ณ เอื้องสายม่านพระอินทร์

อาคารเทพพระรัตนราชสุดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น