การประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

Date Post : 25/11/2559
Views : 210

การประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

ณ เบลวิลล่า รีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น