ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติ / สอบภาษาอังกฤษ และสอบภาษาจีน สำหรับนักศึกษาปรเภทคัดเลือก(โควตา) ปีการศึกษา 2560

Date Post : 10/01/2560
Views : 263

-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

สอบภาษาอังกฤษ

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560

10.00-11.30 น.

ชั้น 5 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Click ที่นี่


แสดงความคิดเห็น