ขอเชิญน้องๆ นักเรียนชั้น ม.4 - ม.6 เข้าร่วมการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน,ภาษาอังกฤษ และการแข่งขันสร้างเฟซบุ๊กเพจสำหรับผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ในงานวันวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 4

Date Post : 1/02/2560
Views : 328

ขอเชิญน้องๆ นักเรียนชั้น ม.4 - ม.6 เข้าร่วมการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน
การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
การแข่งขันสร้างเฟซบุ๊กเพจสำหรับผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
ในงานวันวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559
 “Creativity and Innovation for the Future”
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
  ณ ชั้น 5 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ


File Attached :

แสดงความคิดเห็น