ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน,ภาษาอังกฤษ และการแข่งขันสร้างเฟซบุ๊กเพจสำหรับผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ในงานวันวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 4

Date Post : 16/02/2560
Views : 342

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
การแข่งขันสร้างเฟซบุ๊กเพจสำหรับผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
ในงานวันวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
 “Creativity and Innovation for the Future”
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
  ณ ชั้น 5 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันเฟสบุ๊คคลิกเพื่อดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาจีน คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

สถานที่จอดรถ คลิกเพื่อดาวน์โหลด


แสดงความคิดเห็น