ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

Date Post : 20/03/2560
Views : 216

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมการจัดการ: การขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" 

วันศุกร์ที่ 23 มิ.ย. 60 เวลา 8.00-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์


File Attached :

แสดงความคิดเห็น