เชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6

Date Post : 20/03/2560
Views : 215

เชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6

"การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เม.ย. 60


File Attached :

แสดงความคิดเห็น