เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2560

Date Post : 20/03/2560
Views : 217

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

หัวข้อ "การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0" ในวันอาทิตย์ที่ 30 เม.ย. 60 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มี.ค. 60

 


แสดงความคิดเห็น