ขอเรียนเชิญส่งบทความร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Date Post : 20/03/2560
Views : 233

ขอเรียนเชิญส่งบทความร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ครั้งที่ 1 หัวข้อ "การวิจัยและพัฒนาการศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรม Thailand 4.0" ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ค. 60

ณ โรงแรม เดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ


File Attached :

แสดงความคิดเห็น