เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

Date Post : 20/03/2560
Views : 232

เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ประจำปี 2560 ในหัวข้อ "การวิจัย 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง และยั่งยืน"

ในวันพุธที่ 26 - พฤหัสบดีที่ 27 ก.ค. 60 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี

เปิดรับบทความตั้งแต่ 28 ก.พ. 60 - 31 พ.ค. 60


File Attached :

แสดงความคิดเห็น