ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่

Date Post : 20/03/2560
Views : 231

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคใศาสตร์ ซึ่งถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูล TCI

Download แบบฟอร์มได้ที่ http://journal.msu.ac.th/

 


แสดงความคิดเห็น