ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Date Post : 20/03/2560
Views : 106

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เปิดรับสมัคร concept paper รอบแรก ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มี.ค. 60 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://industry.trf.or.th


แสดงความคิดเห็น