ขอประชาสัมพันธ์และจัดส่งข้อเสนอกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย วช.

Date Post : 4/04/2560
Views : 110

ขอประชาสัมพันธ์และจัดส่งข้อเสนอกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย วช.

การจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์โดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ประจำปี 2560

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยส่งข้อเสนอภายในวันที่ 4 เมษายน 2560 เพื่อที่จะดำเนินการต่อไป


แสดงความคิดเห็น