โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์"

Date Post : 20/04/2560
Views : 179

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์" วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท

หมดเขตรับสมัคร 1 พฤษภาคม 2560


แสดงความคิดเห็น