เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

Date Post : 27/04/2560
Views : 194

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0"

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด

กำหนดส่ง Full Paper ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤษภ่คม 2560


แสดงความคิดเห็น