ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

Date Post : 1/05/2560
Views : 205

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

ในงาน "13th Taipei International Invention Show & Technomart" (INST 2017) 

ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดย วช. ยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่าพื้นที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดแสดง 

จึงขอความกรุณาหน่วยงานของท่านจัดส่งรายชื่อผลงานที่ประสงค์จะเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2560

 


แสดงความคิดเห็น