วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เร่งเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรใหม่ จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ

Date Post : 8/06/2560
Views : 517

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เร่งเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรใหม่ จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ เพื่อสร้างบัณฑิตให้ได้มาตรฐานระดับสากลในสายงานด้านการบิน

ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมวิพากษ์หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ หลักสูตรใหม่ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิของวิทยาลัยนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจการบิน ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัย ร่วมการวิพากษ์หลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น 24 คน

การวิพากษ์หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติครั้งใน มีเนื้อเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา มาตรฐานการสอนของอาจารย์ เนื้อหาและการสอนในรายวิชาเรียนต่างๆ ห้องเรียน ห้องทดสอบและฝึกประสบการณ์ การฝึกงานในสาขาต่างๆของธุรกิจการบิน และที่สำคัญคือมาตรฐานของบัณฑิต ที่จะเป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานระดับสากล

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.


File Attached :

แสดงความคิดเห็น