ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมงานราชภัฏฯ น้อมใจถวายเทียนพรรษา สืบสานวัฒนธรรม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

Date Post : 6/07/2560
Views : 405
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมงานราชภัฏฯ น้อมใจถวายเทียนพรรษา สืบสานวัฒนธรรม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดกู่เต้า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560

แสดงความคิดเห็น