ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม Airline Operators Committee

Date Post : 13/07/2560
Views : 186

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยท่านรองอธิการบดี ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย และท่านคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผู้บริหาร และคณาจารย์หลักสูตรการจัดการการบิน เข้าร่วมการประชุม Airline Operators Committee ณ ห้องประชุมสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


แสดงความคิดเห็น