การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 1/2560

Date Post : 7/02/2560
Views : 157

การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 1/2560

วันที่ ‎7 ‎กุมภาพันธ์ ‎2560 พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง

ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น