วิทยาลัยนานาชาติ จัดงานวิภาคหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน

Date Post : 15/05/2560
Views : 252

วิทยาลัยนานาชาติ จัดงานวิภาคหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินในปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 15 ‎พฤษภาคม ‎2560

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น