วิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย น้อมใจถวายเทียนพรรษา สืบสานวัฒนธรรม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

Date Post : 6/07/2560
Views : 4

วิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย น้อมใจถวายเทียนพรรษา สืบสานวัฒนธรรม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดข่วงสิงห์ เชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น