กีฬาสานสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปี 2560

Date Post : 12/07/2560
Views : 522

กีฬาสานสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติ

ระหว่างวันที่ ‎12-13 ‎กรกฎาคม ‎2560

ณ โดมกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น