ขอเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมงานประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2560

Date Post : 3/08/2560
Views : 286

ขอเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมงานประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2560

ที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยอาจไม่เพียงพอ
ขอความกรุณานำรถไปจอดที่จอดรถเอกชน

แผนที่จัดกิจกรรม

คลิกเพือ่ดูภาพใหญ่


File Attached :

แสดงความคิดเห็น