บรรยายพิเศษเรื่องสายงานในกลุ่มธุรกิจสยามเจมส์ โดย Siam Gems Group

Date Post : 24/08/2560
Views : 238
บรรยายพิเศษเรื่องสายงานในกลุ่มธุรกิจสยามเจมส์ โดย Siam Gems Group
โดยคุณสุตาภัทร ศรีษะเกตุ และคุณโชติมา สุทธิชื่น
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

แสดงความคิดเห็น