ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องมาตรการการดำเนินการตามระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2560 : Announcement from the International College, CMRU (The regulation of International College Student Uniforms beginning 2017)

Date Post : 10/10/2560
Views : 876

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เรื่องมาตรการการดำเนินการตามระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2560

ขอให้นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติทุกท่าน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ของเรา

ดูประกาศ >>คลิ๊ก<<

 

Announcement from the International College, CMRU

Subject: The regulation of International College Student Uniforms beginning 2017

Students, please strictly follow the regulation for our International College, Chiang Mai Rajabhat University

See Announcement >>Click<<

 


แสดงความคิดเห็น