วิทยาลัยนานาชาติ หารือและเซ็นสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย National Chin-Yi University of Technology

Date Post : 27/11/2560
Views : 371

วิทยาลัยนานาชาติ หารือและเซ็นสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย National Chin-Yi University of Technology

ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560


แสดงความคิดเห็น