วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าศึกษาดูงาน

Date Post : 8/12/2560
Views : 238

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าศึกษาดูงาน

ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560


แสดงความคิดเห็น