นักศึกษาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ เข้าศึกษาดูงานเรื่องการส่งออกและการจำหน่ายสินค้าสู่อาเซียน

Date Post : 29/11/2560
Views : 266

วันที่ 29 พย. 2560 อจ.พัชราภรณ์ ชวนพูนผลพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เข้าศึกษาดูงานเรื่องการส่งออกและการจำหน่ายสินค้าสู่อาเซียน ณ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น