พิธีปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

Date Post : 18/12/2560
Views : 415
พิธีปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แสดงความคิดเห็น