ขอแสดงความยินดีกับ อ.จิตติคุณ นิยมสิริ ที่ได้รับการตอบรับให้ไปนำเสนอผลงานวิจัย ในงานวิชาการ NICIHSS 2017

Date Post : 25/12/2560
Views : 389

ขอแสดงความยินดีกับ อ.จิตติคุณ นิยมสิริ ที่ได้รับการตอบรับให้ไปนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ "การประเมินความพร้อมและขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติของอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดเชียงใหม่ Assessment the Preparation and Competition for International Compettition of MICE Industry in Chiang Mai, Thailand" ในงาน "3rd National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences" ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ 25 ธันวาคม 2560


แสดงความคิดเห็น