ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมประชุมทำแผนวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปี 2560

Date Post : 18/01/2561
Views : 317

ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมประชุมทำแผนวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปี 2561

ณ อัลไพน์กอล์ฟ เชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2561


แสดงความคิดเห็น