นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ชำระค่าเทอมได้ตั้งแต่วันที่ 29 มค ถึง 4 กพ 61 ที่ธนาคารไทยพาณิชย์และกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ

Date Post : 26/01/2561
Views : 471

อย่าลืมจ่ายค่าเทอมกันนะจ๊ะ!
จ่ายค่าเทอมได้ตั้งแต่วันที่ 29 มค ถึง 4 กพ 61
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์และกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ
พิมพ์ใบชำระค่าเทอมได้ที่ http://reg.cmru.ac.th นะจ๊ะ

**วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2561 (จะเสียค่าปรับวันละ 50 บาท ภายหลังจากวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561) ให้กรอกเอกสารที่สำนักทะเบียนและประมวลผล แล้วนำเอกสารดังกล่าวยื่นที่ห้องการเงิน มหาวิทยาลัย เพื่อชำระค่าทำเนียมการศึกษาและค่าปรับ

Tution Fee Payment : 29 January - 4 February 2018 at
Siam Commercial Bank(SCB) or Bangkok Bank (all branches)
You can print out the tution fee bill from http://reg.cmru.ac.th


แสดงความคิดเห็น