โครงการสัมมนากลางภาคฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ

Date Post : 16/03/2561
Views : 526

โครงการสัมมนากลางภาคฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561

ณ ชั้น 5 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น