ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จิตติคุณ นิยมสิริ และ นางสาวภัทรพร สุวรรณพูล ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2561

Date Post : 2/05/2561
Views : 229

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จิตติคุณ นิยมสิริ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม และ นางสาวภัทรพร สุวรรณพูล นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2561 ในงานวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย 94 ปี แห่งความภาคภูมิใจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น