ขอแสดงความยินดีกับ อ.กมลวัน สังสีแก้ว ที่ได้รับการตอบรับให้ไปร่วมทำวิจัยที่สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

Date Post : 28/05/2561
Views : 216

ขอแสดงความยินดีกับ อ.กมลวัน สังสีแก้ว ที่ได้รับการตอบรับให้ไปร่วมทำวิจัยที่สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในหัวข้อ "การออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในอุตสาหกรรมดนตรี : Curriculum Design for ESP in Music Industry" ณ National Chin-Yi University of Technology (NCUT) ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 - 26 สิงหาคม 2561


แสดงความคิดเห็น