โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการบริหารจัดการการบิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน (Bird's eye view)

Date Post : 12/09/2561
Views : 302

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการบริหารจัดการการบิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน (Bird's eye view)

ณ วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561


แสดงความคิดเห็น