วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

Date Post : 25/10/2561
Views : 929

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

น.ส. ภัทรพร สุวรรณพูล
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการเลื่อนเป็นระดับชำนาญการ

นาย ธนังกร ธัญกรพิสิษฐ์
นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการเลื่อนเป็นระดับชำนาญการ


แสดงความคิดเห็น