ขอแสดงความยินดีกับ อ.กมลวัน สังสีแก้ว ที่ได้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน The 2018 Sixth International Conference at Feng Chia University

Date Post : 25/10/2561
Views : 784

ขอแสดงความยินดีกับ อ.กมลวัน สังสีแก้ว ที่ได้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน The 2018 Sixth International Conference at Feng Chia University--Exploring the Uncharted Territories: Foreign Languages and Literature Teaching in Taiwan and Southeast Asia ประเทศไต้หวัน

ในหัวข้อ "Error Analysis in Writing of English for International Communication Program Students, Chiang Mai Rajabhat Unibersity"

 


แสดงความคิดเห็น