เฮลั่น! น.ศ. สาขาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.เชียงใหม่ กวาดรางวัลชนะเลิศทักษะการพูดภาษาจีน ณ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Date Post : 12/11/2561
Views : 337

เฮลั่น! นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กวาดรางวัลชนะเลิศทักษะการพูดภาษาจีน ณ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 2 รายการด้วยกัน และได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจเข้าร่วมการแข่งขัน 4 คน ผลปรากฏว่า

- ประเภทการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา นางสาวนวลนภา แซ่หลิ่ง (李佳佳) นักศึกษาชั้นปีที่ 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท ส่วนนายถิรวุฒิ พันธุ์จินดาสกุล (郑光明) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (รอบพูดฉับพลัน)

- ประเภทการแข่งขันมัคคุเทศก์พูดภาษาจีน นายวันชัย ลุงทุน      (李育荣) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท ส่วนนางสาวนฤมล แซ่หลี่ (李佳滟) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท

โดยมีอาจารย์อาจารย์กิตติรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ (杜悦莹) อาจารย์หลี่ ฉินหยา (李清雅) และ

อาจารย์ชายภัทรสุรวงศ์ วงศ์หล้า (王腊) ทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนนักศึกษา

โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีต่อตัวนักศึกษาและคณาจารย์ ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มา ณ ทีนี้ด้วย

厉害了,2018年11月10日,泰国清迈皇家大学国际学院商务汉语专业派4位学生到 玛哈沙拉坎大学孔子学院参加汉语口语技能大赛系列活动。此次活动包括首届泰东北汉语演讲比赛、第四届泰东北大学生汉语导游大赛。来自玛哈、清迈、黎逸、加拉信等地的选手同台角逐,大放光彩。经过激烈的角逐;

演讲比赛中,来自泰国北方清迈府清迈皇家大学商务汉语专业的选手李佳佳(Miss.Nuannapa Saeling)获得大学组一等奖,另外选手郑光明同学(Mr.Thibaut Panjindasakul)在即兴演讲中也表现 不错。

导游大赛中,也是来自清迈皇家大学商务汉语专业的李育荣(Mr.Wanchai Lungthun)获一等奖,同时李佳滟(Miss.Narumon Saelee)也是清迈皇家大学商务汉语专业获三等奖。 本次参赛有杜悦莹老师(Miss. Kittirat Pottritip)、王腊(Mr.Chiyapattarasurawong Wongla)老师和李清雅(Miss.Li Qingya)外教负着培训学生。 再次机会向泰国清迈皇家大学国际学院商务汉语专业师生表示恭喜大家!


แสดงความคิดเห็น